amp templates

Jelzésrendszer

cikk, szerző: sodi

Le is út, fel is út

A Mária Út Egyesület helyi csoportjaival az útjelzések felfestését egyes szakaszokon 2009-ben kezdjük meg és folyamatosan haladunk a lehetőségekhez mérten. Az alap útjelzések az útvonal folyamatos követhetőségét biztosítják. Kevés tájékozódási tapasztalattal rendelkezőknek azt javasoljuk, hogy csak a már kijelölt szakaszokon induljanak el ill. vigyenek magukkal pontos útleírást, ill. GPS készüléket, betöltve a Mária Út megfelelő szakaszával.

Az útjelzésnek kettős funkciója van: arculati és útbaigazító.

    Arculati szempontok: egységesség, felismerhetőség, vonzó megjelenés.

    Útbaigazító szempontok: láthatóság, egyértelműség, folyamatosság, robusztusság

A hagyományos turistajelek alakzatai: vízszintes sáv (fő utak), kereszt (átkötő utak), háromszög, kör, négyzet, barlang (omega) jel, rom (L) és körút, kiegészítve a pecsételőhelyhez és a szakrális helyhez vezető leágazások szimbólumaival. Az alkalmazott színek: kék, piros, sárga és zöld, ezt egészíti ki a Mária Út speciális viola (lila) színe, mely a zarándokútvonalakon jelenhet meg. A különféle szimbólumok biztosítják az egy pontban találkozó útvonalak megkülönböztethetőségét, valamint az alakzatok utalnak a szakaszok szerepére ill. célpontjának jellegére is.

Így a magyarországi turistajelek rendszeréhez igazodva:

    A Mária Út gerincének tervezett jelzése: . Ha a tervek szerint elkészül a teljes útvonal, ezt a jelet kell majd követni Mariazelltől Csíksomlyóig, vagy fordított irányban (+az északi, esztergomi útvonal, valamint a majdani déli és észak-déli útvonal kapja még ezt a jelzést). Ennek rövid leágazásait (pl. szálláshelyhez, forráshoz, kegyhelyhez) fehér alapon egyéb lila színű alakzatokkal látjuk el, melyek utalnak a leágazás célpontjára (pl. a kör forráshoz vezet).
    A társult (alternatív) zarándok-főútvonalak hálózatának jele ugyanez a szimbólum, csak fehér alapon kékben vagy sárgában. Ezt többnyire csak a csomópontokban, kiinduló- és célpontokban fogjuk alkalmazni, mivel a társult útvonalakat és leágazásaikat főként a hagyományos turistajelek jelölik végig ("fától fáig").

Az útvonal mentén az útjelzéseket 10x12 cm-es szabvány fehér alapra festjük. Az útvonal élesebb vagy hirtelen töréspontjainál, a csomópontokban, olykor terelés vagy útirány megerősítés céljából nyíljelzést (nyílheggyel bővített fehér alapon) alkalmazunk. Ritka, indokolt esetben speciális alakú nyíl is szóba jöhet. Ha a zarándokút fonódik vagy találkozik más turistajelzésekkel, javasoltan azok is felújítandók, a csomópontok kialakítandók (az adott terület jelzéseit gondozó szervezettel egyeztetve ill. közösen). További részletek az egységes, illusztrált zarándokúti jelzésfestő útmutatóban kerülnek részletezésre.

Ahol nincs hova festeni (pl. mezei szakaszon), oda az út jelzését tartalmazó követ, kő- vagy faoszlopot helyezünk ki, a szükséges gyakoriságban (útjelző tereptárgyak).

Némely szakaszokon (pl. nagyvárosi környezetben) az útjelzés más formában, pl. kis méretű táblán is megjelenhet (gyalogútjelző tábla).

További részleteket az úthálózat elveiről ld. az úthálózati koncepcióban, itt.


Táblák

Az alap útjelzéseken felül a táblák kiegészítő információt tartalmaznak: a zarándokút csomópontjaiban, fontosabb kiinduló- ill. célpontjaiban az útirányokat, táv- és időadatokat tartalmazzák, valamint az adott hely megnevezését. Egyes pontokhoz térképes táblákat illetve az adott helyet bemutató információs táblát tervezünk. A zarándokút pecsételőhelyeit szintén egységes táblákkal jelezzük majd. Ahol előírt térségi vagy regionális táblarendszer van, ott célunk az, hogy a Mária Út a gyalogúthálózat részeként kerüljön be ebbe a rendszerbe, (a tartalmi kritériumokat figyelembe véve), ahol viszont nincs, ott a Mária Út Egyesület által tervezett táblarendszert javasoljuk. A táblák kihelyezése a legtöbb helyen csak későbbi fejlesztési fázisban válik időszerűvé, miután az alap útjelzések elkészülnek és karbantartásuk megoldott.


Útvonalak járhatósága

A gyalogút a legtöbb helyen komolyabb kiépítés nélkül járható. Egyes helyeken azonban szükség lesz kisebb munkálatokra, pl. a járatlanabb szakaszokon bozótirtásra, olykor az ösvény megerősítésére, vagy egy-egy patakátkelésnél kis fahídra, meredekebb szakaszokon falépcsőre, vadvédelmi kerítésen át létrára, stb. Ezeket a fejlesztéseket mindig a lehetőségekhez képest tudjuk betervezni, így egyes szakaszok nehezebben járhatók, csak később válhatnak "kényelmesebbé". Fontos tudni, hogy a legtöbb szakaszra jelenleg az jellemző, hogy bejártak, de még nincsenek leegyeztetve az adott terület kezelőjével, birtokosával, s ki sincsenek még jelölve a terepen. Ezt szakaszonként a helyi csoportok, önkéntesek, partnerek végzik.

A kalauzban minden szakaszhoz feltüntetjük az aktuális járhatóságot, jelleget - erre fokozottan ügyeljünk túránk ill. zarándoklatunk tervezésénél. Egyes szakaszokon a végleges nyomvonal még nem járható, ilyenkor többnyire kerülőútra, gyakran közútra kényszerülünk. Idővel ezeket a szakaszokat reméljük mind ki tudjuk váltani, fejleszteni a helyiek segítségével.

A Mária Utat mindenki saját felelősségre járja. A Mária Út Egyesület nem tud felelősséget vállalni a honlapon közölt adatok mindenkori hibátlanságáról, vagy az ebből ill. bármi másból eredő balesetekért vagy károkért. A túrákat és a szükséges felszerelést, ruházatot mindig az út- és időjárási (az évszaknak és az adott térség éghajlatának megfelelő) viszonyokhoz tervezzük, tájékozódjunk az aktuális helyzetről, szükség esetén kérjük tapasztalt túra- ill. zarándokvezetők tanácsát.
Aktualitások

Az utakkal és útjelzésekkel kapcsolatos mindenkori legfrissebb híreket ld. az Úthírek rovatban.