amp templates

EFOP -1.3.5-16-2016-00973 azonosítószámú, "A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése" című projekt

cikk, szerző: sodi

A kedvezményezett neve: Mária Út Közhasznú Egyesület

A projekt címe: A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.04.01.

A projekt befejezési dátuma: 2020.06.29.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00973

 

A projekt során egy olyan know-how kifejlesztését és letesztelését visszük végbe, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékeikre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységébe.


Célcsoportunk azon fiatalok, középkorúak és idősek, akik  kulturális nézeteikből, szociális érzékenységükből, illetve elhivatottságukból adódóan szeretnének olyan programban részt venni, amely közösség-  és településfejlesztő erejével támogatja a helyi és regionális generációközi eseményeket.
Tekintettel arra, hogy eltérő korosztályok vesznek részt az önkéntességben, meglehetősen heterogén célcsoportot kell megszólítani, ezért eltérő motivációs rendszerre van szükség.

Ebbe tartozik  a  kötelezettség teljesítése a fiataloknál, a generációs szakadékok áthidalásának lehetősége, helyi kulturális élet fellendítése, stb.

A projektet a célcsoport toborzásával kezdjük, melyet önkéntes találkozók, felkészítők követnek és képzés formájában zárunk le. Ezen találkozók és a képzések célja az önkénteseink számára „jó gyakorlatok” oktatása, olyan közösség létrehozása, amely rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal és szándékkal a megszerzett tudás átadására a fenntarthatóság érdekében.  


Ennek következményeként létrejön egy olyan adatbázis, ahová az együttműködő szervezeteket és embereket rögzíthetjük, egyfajta kompetencia-térképpel egyetemben, így a felmerülő feladatoknál tudjuk, hogy egy adott térségben kihez fordulhatunk. A képzéshez és önképzéshez webes, illetve nyomtatott tanagyag formájában járulunk hozzá.
Az önkéteseket koordináló új munkatárs felel ezen kialakult közösségek megtartásáért, fejlesztéséért és bővítéséért. Az önkéntes-koordinátorunk így közre tud majd működni azoknak a helyi kezdeményezéseknek a felkarolásában, amelyek illeszkednek a programjainkhoz, így ki lehet alakítani egy helyi vallási és kulturális értéktárat, amely fellendítheti a helyi közösség kulturális és gazdasági életét.
A fenti célt az említett események, képzések, önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások megszervezésével, folyamatos kommunikációval, kapcsolattartással érjük el.


A projekt során természetesen vállaljuk a kapcsolattartást és adatszolgáltatást EFOP-1.2.3- VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újra töltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.). 

A koordinátor kiválasztásában fontos szerepet játszott a szakmai tapasztalata, széles körű tanulmányait, önkéntes munkáit is figyelembe vettük.
A programunk központja az egyik legjelentősebb hazai Nemzeti Kegyhely, Máriapócs.
Rendezvényeinken (1 úton, Mária Maraton) sor kerül a helyi lokál patrióták bevonására, a helyi értékek megjelenítésére. Ezek az értékek megjelennek a kapcsolódó média megjelenésekben, amely valódi versenyelőnyt jelent.
A projekt egyik  eredménye a komplex motivációs módszertan kidolgozása, valamint a megvalósítás 3 évében alkalmazása és finomhangolása, a módszertan alapján  hosszú távon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, hosszú távú működtetése, fenntarthatósága, helyi értékek bevonása.
Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak.
Motivációs céllal weboldalunkon éremtáblázatot alakítunk ki, önkénteseink személyes sikereit ismertetjük a modern média eszközeivel.


Honlapunk mellett közösségi felületeinket is használjuk a cél elérésére, a Facebookon és mobil eszközök podcast csatornáin (iTunes) ismerhetik meg egymás sikereit és motivációját. Így bővítve a későbbiekben önkéntes hálózatunkat és az együttműködő térségek önkéntes hálózatait.


Az önkéntes-motivációs módszertant a 2017, 2018 és 2019. évben lebonyolításra kerülő rendezvényeinken használjuk, tapasztalatok alapján finomhangoljuk. A képzett önkéntesek kialakított hálózatát nagy rendezvényeink társadalmi beágyazódására, hosszútávú fenntarthatóságára használjuk (1Úton zarándoknap és Mária Maraton- nagyrendezvények bemutatása: mariaut.hu és mariamaraton.mariaut.hu), a nagy rendezvények és a módszertan egymást erősítve járulnak hozzá az elvárt eredmény eléréséhez.


Mindkét rendezvény során a Mária Út mentén található települések közösségeinek önkéntes segítségére építünk, a helyi lokálpatrióta szervezetek közreműködésére számítunk. Az Út mentén fekvő települések saját rendezvényeit becsatoljuk, megjelenítjük helyi vallási és kulturális értékeiket, rendezvényeink tehát erős társadalmasító hatással bírnak, az önkéntesek nagy számának köszönhetően pedig hosszú távon fenntarthatóvá válik a felépített rendszer.