amp templates

Gyapa

kegyhely leírás, 2012.12.29. 10:38, szerző: Trueknight

Gyapa

A pécsi egyházmegye területén lévő, Németkér plébániájához tartozó Gyapa búcsújáró helye 1885-től tartozik kegyhelyeink közé. Ebben az évben háromszor látta kegykápolna melletti kútban a Boldogságos Szűzanyát Geliringer Mári, becenevén Meleg Mari. Nem sokkal ezután egy ökrésznek ótvaros fejű gyermeke a kút vizében megmosdott, és meggyógyult. Ekkor elnevezték Orvoskútnak a jó vizű forrást.

Természetesen ezt a mosdási szertartást minden gyógyulni vágyó beteg hívő lélekkel végezte el. 1892-ben Szentháromság ünnepén ünnepélyes áldásban részesítették a kegykápolnát, és így a búcsú is ezen a napon van. Megjegyezni kívánjuk, hogy a kegykápolnát a szeplőtelenül fogantatott Szűzanya tiszteletére, közadakozásból építették. Elsősorban a két uradalom gazdái Kovács Sebestyén Endre és Erdélyi Aladár járultak hozzá az építési költségekhez, de a helybeli cselédség is szívesen adakozott tehetségéhez mérten. 1937-ben a kegykápolnát fölújították szintén közadakozásból. Ekkor helyezték el a nagyméretű Szűzanya-képet és a stációs képeket.

A második világháború előtt az egész környékről jöttek nagy lelkesedéssel a zarándokok, de 1945 után megcsappant a búcsús lelkesedés. Csak rajtunk múlik, hogy ezt az évszázados kedves kegyhelyet a Szeretetláng szellemében újból fölkaroljuk, gyakorta látogassuk és vegyük igénybe a nagyhatalmú Szent Szűz által kitüntetett és csodákkal övezett Orvoskút áldott vizét.

kép forrása: http://bucsujaras.hu/gyapa/index.html