amp templates

Csíksomlyó

Bemutatás

Már az 1444-es években gyakorlatban van a boldogságos Szűz Mária különleges tisztelete Csíksomlyón. (IV. Jenő pápa körlevele.) Jellemző, hogy az első pünkösdszombati események alkalmával, 1567-ben, hívő őseink a somlyói segítő Szent Szűzhöz fohászkodtak, mielőtt a hargitai csatába indultak volna. A győzelem után ugyanide tértek vissza hálát adni a Szűzanyának a megsegítésért. Legkiemelkedőbb csoda, hogy századokon keresztül, amikor háborúk közeledtek a kegyhelyhez, mindig elrejtették a kegyszobrot, - egy esetet kivéve, 1661-ben, amikor a tatárok megrongálták, (L. az arcán és nyakán) - ennyire ép maradt a sok hurcoltatás közepette. Védte a Gondviselés.

A Csíksomlyói kegytemplom és kolostor története a 15. századig nyúlik vissza. Ekkor telepedtek le itt a ferences szerzetesek, akik 1442 és 1448 között felépítették az első gótikus templomot és az ugyancsak gótikus kisméretű kolostort. A templom felépítéséhez Hunyadi János is hozzájárult a török elleni győzelméből szerzett zsákmányból. A templomot, Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, ma is ez a templom búcsúnapja. Ebből az első kolostorból mára mindössze egy portál és egy pinceablak maradt fenn. A templomot és kolostort erős kőfallal vették körül, ahová a következő századokban a környék népe az ellenséges betörésekkor menekült.

Elérhetőség

46.378806, 25.825114

Szék u., 148. szám
Csíksomlyó, Hargita, Románia

Csíkszeredát autóbusszal könnyen el lehet érni, onnan helyi járattal érhetjük el a falut. Autóval a 13A úton érhetjük el.

Tudnivalók
Nyitvatartás

07:30 - 19:00

Belépő

Ingyenes

Miserend

Vasárnap és ünnepnapokon: 08:00, 10:30, 19:00 (március 27 – október 2-ig), illetve 8:00, 10:30, 18:00 (október 3-tól)
Hétköznapokon: 7:30-18:00 (télen), illetve 7:30-19:00 órakor (nyáron)

Programok

Pünkösdi Búcsú

Hanganyagok

MM

2017 Mária Maraton

Kiemelkedő teljesítmény, közösségi élmény.

Térkép