×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Mária Útján Észak-Magyarországon

cikk, 2013.04.12. 19:43, szerző: bmmaric

13' 2.nap

 Április 9-én reggel a Budai-hegység tetejéről, a Szent Anna rétről elindult zarándoklat a Zagyva völgyén átkelve MEGÉRKEZETT Észak-Magyarországra !

A küldetésüket vállaló zarándokokat nem tudta eltántorítani szándékuktól a példátlanul szeszélyes időjárás, az eső, a hideg és a legnagyobb ellenség: a sár sem !

Úton vannak ! Jönnek Felénk !

Lélekemelő volt hallani délben, a Szent István Rádió egyházmegyei híreiben megszólaló Földes Lacit, Lőrinciből ! A 3 nap múltán már zarándokléttől formált szavai apró könnycseppeket rejtettek az Őt hallgató szemeibe ... Mindig megdöbbenek, milyen ereje van ennek a Csíksomlyóra tartó zarándoklatnak ... Hiába már a hatodik a sorban , mégis újra és újra felszítja a Lélek Tüzét ...

S HÍV , s TALÁLKOZÁSRA KÉSZTET ... S ezt a találkozást ebben az évben is megteheted szűkebb hazánkban , Észak-Magyarországon ... Ne feledd , e zarándoklat legfőbb értéke a TALÁLKOZÁSOK FŰZÉRE , mégpedig RÓZSAVIRÁGBÓL .

LÉGY TE IS EGY NYÍLADOZÓ BIMBÓ E VIRÁGON , E VILÁGON ...

Zarándoktársi üdvözlettel ölel Titeket : Bárdos István a Bükkaljáról

Aki késztetést érez, hogy cselekvő részeseként élje meg MÁRIA ÚTJÁT, a magyar búcsújárás ezeréves hagyományát! Csatlakozzon a zarándokcsapathoz !

Zarándokoljon Velünk falujától a szomszéd falu templomáig !

2013 április 12. Péntek A zarándokmenet érkezése a Zagyva völgyébe, Lőrinci templomához 11.00, majd délben a Szent Anna kápolnához, ahonnan Ecséd Szentkút-völgyi kápolnájához 15.00 vezet a zarándokcsapat útja.

2013 április 13. Szombat Mátraalján kezdi meg útját a Menet. Reggel Ecséd templomától indulva Nagyréde templomához 11.00 érkezik a zarándoklat . Gyöngyösön a Püspöki templom 13.00 és a Barátok temploma 14.00 ad lehetőséget a csatlakozásra. Délután 5 órára kapaszkodik fel a zarándokcsapat a csodálatos kilátást nyújtó, Sár-hegyen levő Szent Anna Kápolnához, majd az aznapi útját Abasár este 6 órakor kezdődő szentmiséjével fejezi be.

2013 április 14. Vasárnap Abasár 11 órakor kezdődő szentmiséjén ünnepli a vasárnapot. A helyi hívekkel 13.00 indul tovább a szomszédos falu, Markaz szélén található Kisboldogasszony kápolnához 14.30. Innen Domoszlóra érkezik meg a zarándokmenet 16.30.

2013 április 15. Hétfő Domoszlóról 8.00 indul tovább a menet, s Kisnánán 11.00 keresztül Tarnaszentmária ősi templomához vezet Mária Útja 14.00, ahol a Tarnán átkelve már a Bükkalja fogadja a zarándokokat, akik estére Egerszólát templomához érve pihenhetnek meg 17.00.

2013 április 16. Kedd Egerszólát és a Mária kegyhely, Egerszalók templomát 12.00 érintve, a Fehér Mária szobornál 15.00 éri el Eger határát, majd az üdvözlésükre érkezett egriekkel, a Szépasszonyvölgy felől jut el a Bazilika elé 16.30. A zarándoklat aznap a Szervita templom esti hat órai szentmiséje után tér nyugovóra.

2013 április 17. Szerda Eger Bazilika 7 órai reggeli szentmise, majd útnak indulás a belvároson keresztül. Szomolya 12.00, Bogács 14.00, Cserépváralja 16.00, s a Felső-szoros kővölgyén, majd a Dobi-réten átkelve Kács temploma 19.00 az aznapi cél.

2013 április 18. Csütörtök Kácsról indulva, a Mária forrás és Jézus Kútjának érintésével, Latorvár /Sály/ 11.00, Pusztamocsolyás 13.00, Kisgyőr 16.00 után Görömbölyön /Miskolc/ 19.00 a római katolikus egyházközség fogadja Mária Útját.

2013 április 19. Péntek Görömböly görög katolikus templomából indulva 8.00, Hejőcsabát 9.00 és a Jezsuita Gimnáziumot 10.25 érintve, az Avas felől érkezik a zarándokmenet Miskolcra, a Fráter György Katolikus Gimnáziumba 12.15, majd a Minorita templom szentségimádásába bekapcsolódva 13.00, a Deszka templom mellett hagyja el a nagyvárost. 16.00-tól Szirmabesenyőn a görög és római katolikus templomot is bejárva ér át Sajóvámosra 18.30, ahonnan processziójárásként indul a görög katolikus búcsújáróhely, Sajópálfala Kegytemplomához 20.00.

2013 április 20. Szombat A Hernád völgyébe jut el a Menet. Délben ér Szikszóra az épülő görög katolikus templomhoz, majd találkozik a Bethánia Szeretetotthon lakóival. A főtéri templomtól 14.00-kor indul Aszaló templomához 15.30 majd Halmaj templomának 18.00 órai szentmiséjén imádkozik együtt a helyi hívekkel, majd jut el Kiskinizsre 20.00.

2013 április 21. Vasárnap Zemplén festői tájain kezdi meg útját a Menet. Hernádkércs 7.45 templomába beköszönve, a búcsújáróhely Monok 10.30 órai szentmiséjén ünnepli a vasárnapot. Majd a Hegyalja híres szőlői között kanyarogva, Rátka temploma 16.00 után, a boráról híres Mád templománál éri el aznapi célját 19.00.

2013 április 22. Hétfő Mádról indulva a Disznókő dűlő, majd a Degenfeld szőlőbirtokon levő Szent Teréz kápolna érintésével érkezés Tarcalra 12.00, majd a Hétszőlő dűlő felől Tokajba 16.00, s a Tiszán átkelve Rakamazra 19.00.

 

Részletes tájékoztatás: Ecséd-Egerszólát között: Veres József ( Abasár ) 30/964-07-77 Egerszólát –Tokaj között: Bárdos István( Eger ) 36/428-848, 46/316-314, 20/ 426-50-51 , elsolepeseger @freemail.hu, www.mariaut.hu,

Szent István Rádió Eger, helyi plébániák, parókiák és polgármesteri hivatalok

 

Az ezévi zarándoklat főszervezője: Merva László (Detk) 30/525-85-16 (Budai-hegység – Csíksomlyó)