×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Fertő parti évindító zarándoktalálkozó

cikk, 2013.01.14. 16:09, szerző: szsmac

Hegykő - Fertőhomok_cover

A Fertő parti találkozó beszámolóját, valamint a hozzá kapcsolódó zarándoklaton készült fotók slideshow bemutatóját tekinthetik meg itt látogatóink.

A Fertő-parti zarándokcsoportok 2013. év eleji találkozójára került sor január 10-én Hegykőn és Fertőhomokon a Fertő-táj Világörökség Egyesület és a Scardobona Consulting Kft. szervezésében.  Az ország nyugati határszélén két éve kezdődött osztrák-magyar zarándokutakat összehangoló és kiépítő projekt, amelynek keretében a koordinátorok több program keretében szólították meg a helyi zarándokközösségeket. Itt a Fertő-tájon egyedülállóan nagy számban léteznek zarándokközösségek, akik a hagyományos, Máriacellbe vezető éves zarándoklatokon túl, helyi búcsújárásokat is szerveznek. Ezek a „kis búcsújárások” hozzájárulnak a térség zarándokhagyományainak felélesztéséhez és a Fertő-menti zarándokrégió kialakulásához.  A közösségek tagjai aktívan közreműködtek a helyi Mária út (M05) kiépítésében és a jelzések festésében. Ez az útszakasz egy elágazással az országhatár három pontját köti össze, Fertőújlaktól Sarród, Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség , Nagycenk, Kópháza, Balf, Sopron, Harka érintésével a Soproni hegységben található Urak asztaláig, illetve Ágfalván át Baumgarten (Sopronkertes) felé. 

Mind többen kapcsolódtak a szervezett programokhoz is. 2012-ben három rendezvény keretében találkoztak a helyi zarándokközösségek tagjai, a Mária Út Egyesület képviselői és az Ausztriából érkezett vendégek. Elsőként április 3-án zajlott a nagyheti zarándoklat, közel 100 fő részvételével a Kópházi kegytemplomtól az Urak asztaláig, ahol Pál László a Kismartoni Püspökség vikáriusa és Dr. Reisner Ferenc hegykői plébános celebráltak szentmisét.  Október 4-én szakaszavató zarándoklat zajlott Sopron belvárosától a felújított és nemrégiben átadott, látogatóközponttal kibővült Bencés - Kecske templomtól, a szintén felújított Bánfalvi Pálos – Karmelita kolostor érintésével Baumgartenbe. Az itt álló gótikus templomban kétnyelvű szentmisét ünnepeltek a zarándokok, majd a fáklyákkal megvilágított templomkertben szeretetvendégség várta a résztvevőket (Sopron - Baumgarten slideshow).
November 21-én Mária Út szakaszfelelős képzés szerveződött Fertőszéplakon, ahol Mária út Egyesület képviselői tartottak előadásokat, majd csoportos beszélgetéseken vitattak meg egy-egy témát a résztvevők. A nap végén a Fertő-menti Mária Út egy-egy szakaszának jövőbeli gondozását vállaló felelősök önkéntes jelentkezése történt. A szakaszfelelősök megbízólevelet kaptak. 

 Az igazi testvéri, baráti közösségé formálódott zarándokcsoportok mind nagyobb számban vesznek részt a rendezvényeken. Az évindító találkozón Hegykőről mintegy 60-an vonultunk át Fertőhomokra, ahol a Szent Anna templomban Reisner Ferenc és Szuchentrunk József mutattak be szentmisét. Majd a csoport fáklyákkal visszatért Hegykőre, ahol Ferenc atya megáldotta a Tornácos Panzió előtt 2012 őszén felállított Mária kaput. Végül farsangi fánkkal és forralt borral koronázott Agapé várta a résztvevőket a Tornácos étterem téli kertjében. 

Vissi András, a Scardobona Kft. vezetője zárszavában elmondta, hogy a Fertő-pari Mária Út Ajándék az itt élőknek és a helyiek feladata, hogy használják és ápolják az utat és szeretettel fogadják a hozzájuk érkező zarándokokat.  Felvázolta az elmúlt történéseket és a jövőre vonatkozó terveket.  A tavalyi visszajelzések és tapasztalatok alapján március 26-án, nagyhét keddjén ismét megszervezik a nagyheti zarándoklatot. 2013-ban Sarródról Kópházára a kegytemplomhoz vinne az út, s a zarándokokat elkíséri majd a gradistyei horvát testvérek Madonnája is! A lehetőségek, feladatok között említette a Fertő-táj (Duna völgye) „zarándok régióvá fejlesztését”, a szakrális – ökoturisztikai kínálat bővítését. Ehhez további fejlesztési forrásokra, kisléptékű infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Ezek sorában a zarándokszállások létesítésére (pl. a használaton kívüli plébánia és önkormányzati épületekben), kiegészítő irányító, tájékoztató rendszer, pihenők kialakítására, szakrális kisemlékek (keresztek – szobrok) felújítására van szükség.  Emellett a szellemi és turisztikai háttér erősítéséről sem feledkezhetünk meg, így a zarándokvezető képzésről, a minősített zarándok vendéglátás (szállás és étkezés) meghonosításáról, a turisztikai és marketing csomagok kialakításáról. 

Dr. Konkoly-Gyuró Éva