×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Maria Schutz - a Semmering ékszerdoboza

kegyhely leírás, 2012.06.18. 11:47, szerző: tsinom

Maria Schutz

A kéttornyos templom barokk stílusban 1738-ban épült, egy csodatevő, gyógyító forrás fölé.


Időtlen idők óta látogatják a Heilig Bründl-nek nevezett forrást Sonnwendstein lábánál. A forráshoz kőkeresztet állítottak Jézus Anyjának képével .

A kegyhely története:
1679 Pestis járvány Schottwien-ben . A halálos betegeket Szt Bründl-hez viszik. Hálaként a halál előtt állók felépüléséért fogadalmat tettek, hogy építenek egy kápolnát.
1721/22 Felépül a kápolna . P Benignus Seyfried OFM , Mürzzuschlag-i pap a névadó, aki a templomot Maria Schutz-nak, Mária Oltalma-nak nevezte.
1728 Joseph Julius von Wallsegg gróf elhelyezi az építendő zarándoktemplom alapkövét . A Klamm-i plébánia kegyképét áthozzák a kápolnába .
1738 Jakob Ernst von Liechtenstein Seckau-i bíboros felszenteli a templomot
1783 II József plébániává nyilvánítja a templomot
1826 Leég a zarándokteplom, megsemmisül a harang és a hagymakupola
1837 Földrengés következtében erősen megrongálódik a templom és a plébánia udvara
1840 Alois von Liechtenstein a templom új védnöke
1925 Kolostor alapítás, a zarándoktemplomot a passios rend veszi át
1970 A templom 250 éves, külső és belső újjáépítés
1995 A hagymakopola újjáépítése Kegyforrás a főoltár mögött A szent Bründl csodái vezettek az elhatározáshoz, hogy ott,ahol egykoron a Mária tiszteletére állított kép állt egy kápolnát emeljenek.

A passiós rendi kolostor 1925 óta a zarándoktemplom egyben kolostor is.Már Wallsegg gróf, a kápolna építtetője is fáradozott azon, hogy Maria Schutz-ba szerzeteseket hívjon. 200 év múlva ez a törekvés valósággá vált . Pfiff bécsi bíboros és érsek a zarándoktemplomot a passios rendnek adományozta. A rendet Kreuz-i Szt Pál (1694-1775) alapította. Az Ovada-ban ( Piemont ) született Pál 1716-ban elhatározta , hogy életét a magánynak, vezeklésnek és szegénységnek áldozza. 1725-ben kapta meg XIII Benedek pápától az engedélyt, hogy szerzeteseket gyűjtsön maga köré. Az első passios rendi kolostor 1737-ben létesült Monte Argentario-ban, a toszkán tengerparti félszigeten. A rendet 1741-ben engedélyezte a Szentszék. Pál 1775 október 18-án bekövetkezett halálakor a rendnek 200 tagja és 12 kolostora volt. 1867-ben avatták szentté. A passios rend életének középpontjában Krisztus szenvedésének hirdetése és tisztelete áll .A Maria Schutz Kolostor szerzeteseinek élete is ezen titok köré összpontosul az ima szolgálatban ( minden nap az egy órás imában ) ,a jelenlét szolgálatában ( a vezeklés szentsége és szellemi vezetés, -beszélgetés lehetősége bármikor a zarándokok rendelkezésére áll) ,és a hirdetés szolgálatában a szent eucharisztia ünnepében . Maria Schutz az egyetlen passiós rendi kolostor egész Ausztriában.

Az egyházi év különleges ünnepei:
Augusztus 15. Védőszent ünnepe, nagy búcsú
Szeptember. 8 . Kis búcsú
 Az ünnepeket megelőző nap 19 órakor gyertyás felvonulás

Cím:
Zarándoktemplom és Passiós Rendi Kolostor
A-2642 MAria Schutz ,
NÖ Tel : 00 43 2663 8208,
Fax : 00 43 2663 200 29
www.pfarre-semmering.at

Istentiszteletek:
Vasárnap, ünnepnapok: 8.00, 9.30,11.00, szent misék 15.00 szentségimádás
Hétköznap 9.00 Rózsafűzér 9.30 szentmise
Minden hó 12-a : 19.00 Fatima Ünnep ( nyáron) 18.00 Fatima Ünnep (télen )
2. és 4. péntekenként imádat
Gyónás : Vasárnaponként a mise előtt Hétköznapokon 8.00-11.45 és 14.30-17.45 (Gyóntatói csengő jobbra hátul)

forrás: Maria Schutz kegytemplomának német nyelvű ismertetőjé, fordította Füzi Gábor