×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Balassagyarmat, Nyírjes - Szent források

kegyhely leírás, 2012.03.26. 15:45, szerző: Trueknight

Nyírjesi forrás

Mindazok, akik a Mindenkor Segítő Szűz Mária nyomában járva, keresztjeiket hordozva idetalálnak és ide zarándokolnak, azok meríthetnek a kegyelem immáron megszentelt vizéből, és imáikkal, fohászaikkal a meghallgattatás örömét is kiérdemelhetik ezen áhítattól túlcsorduló helyen.

Erdélyiné Somosi Margit a következőkben tudósít a kegyeleti hely eredetéről: Egy 1977-től Balassagyarmaton élő, a Szűzanya ügyéért való lankadatlan buzgólkodása miatt üldözött, az istentelen és diktatórikus vezetés elől önkéntes száműzetésbe kényszerült szerzetespap, döbbenetes kitaszítottságának és félreállítottságának keresztjét hordozva, vigaszt, erőt és megnyugvást, valamint bátorítást keresett itt a Nyírjesi tavaknál. A bőséges kegyelmeket Krizosztom atya megnyerte az általa fölfedezett és elnevezett Mindenkor Segítő Szűz Mária forrását.

1987 telén többszöri álomlátás következtében Deák László is utasítást kapott a Szűzanyától, hogy kutassa föl, keresse meg ezt a helyet és vegye gondoskodó pártfogásába. Ezt ő meg is tette. Többszöri igyekezet után, április 30-án a Mátraszentimre "hasznosi" kegykápolnában, egykoron a huligánok által meggyalázott és összezúzott Mária-szobornak épségben maradt fej- és szívrészét Deák László restaurálta és ünnepélyesen elhelyezte a zarándok atya, Krizosztom jelenlétében és segítségével a nyírjesi első tó északi völgyében, a források közelében, egy fára rögzített barlangtartóban.

A segítő Szűz forrásának közelében lévő Hét Öröm forrásait 1989. december hó 3 án szentelte föl sokak jelenlétében páter Krizosztom zarándok atya.

Március l.-jén óriási vihar tombolt országszerte, és kidöntötte a Mindenkor Segítő Szűzanya fáját a kegyszoborral együtt. És csodák csodája: a Segítő Szűzanya szobrának, sem a barlangtartónak nem esett bántódása a zuhanás következtében.

Nemsokára, 1990 márciusában a Mindenkor Segítő Szűz Mária szobra egy új akácfára lett fölerősítve és a közelében álló domboldalon Deák László engesztelő keresztet állított föl a magyar szentkoronával és címerrel együtt, Urunk lábai alatt a következő felírással: Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség!

A kegyeleti hely bejáratánál egy tábla hirdeti: Ezt a helyet fölajánlottuk az Úr Jézus Krisztusnak és a drága Szűzanyának, hogy mentsék meg hazánkat az anyagi és erkölcsi pusztulástól. A keresztet 1990 húsvétján (április 5.) szentelte meg Krizosztom atya sokak jelenlétében, rövid ájtatosság keretében. Ekkor buggyant föl a titkos értelmű rózsa (rosa mystica) forrása az egyik fa tövében, amely immáron a Jó Pásztor nemrégen beindult forrása mellett a tizedik szent forrás: nagy ajándéka a gondviselő Istennek!

A szent hely megközelíthető a balassagyarmati vasúti felüljárón áthaladva gyalogosan, a Mártírok útján végigmenve, a volt nyírjesi iskola mögötti ösvényen befordulva, egészen az első tóig. Vagy Balassagyarmatról helyi autóbusszal a Kilián úton és a Mártírok útján haladva az erdészetig vagy a helyszínig menve.

Örömmel észleljük, hogy az imádkozó, vezeklő, engesztelő, szent jövésmenés immáron szinte állandó a szent forrásoknál és a szenthely népszerűsége egyre erősödik. Az idejövők nem győznek betelni a szent hely varázslatos szépségével. Bővebb felvilágosítást lehet kapni Balassagyarmat, Móra F. út 40.-ben, és a Szent Imre út 9. sz. alatti remeteségben.

Kép forrása: http://www.panoramio.com/photo/51670336