×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Lorettom

kegyhely leírás, 2013.09.30. 13:58, szerző: Trueknight

Az egykori Sopron megyében, a kismartoni püspökség területén, a kismartonjárásban van, a várostól mintegy hét kilométerre egy erdőben, a gyönyörű kéttornyú barokk templom és a kegyhely. A magyarlakta település temploma a Boldogságos Szűz názáreti házának emlékét őrzi.

Herceg Eszterházy Pál nádor kegyhelyismertetőjéből tudjuk, hogy e terület földesura, bizonyos Stoczing báró az olaszországi Lorettóban járna meglátogatta a Boldogságos Szűz názáreti házát, és ott buzgó ájtatosságai folytán arra az elhatározásra jutott hogy ha hazatér, ő is hasonló kápolnát építtet. Megfaragtatta tehát a Lorettói Szűzanya szobrát, hozzáérintette az eredetihez és hazavitte az eleddig Szentjánosnak nevezett falujába. Itt kápolnát építtetett a számára. Szolgálatára szervita szerzeteseket hívott meg, akik buzgó lélekkel teljesítették föladataikat Isten, a Szűzanya és a hívek örömére.

Miután a szentjánosi birtok gazdát cserélt, az új földesurak, gróf Nádasdi Ferenc és felesége, Eszterházy Anna Júlia a ma is meglévő, gyönyörű kegytemplomot építtették. Melléje kolostort a szervitáknak, 165 l-ben volt az alapkőletétel, melyet nagy pompával végzett a főúri család jelenlétében Püsky János kalocsai érsek, egyben győri püspök. Egy ezüsttáblára vésték németül a következő szavakat: „Minden dolgok teremtőjének, a három személyű Egyistennek, Jézusnak és a legfőbb alapkőnek, az áteredő bűn nélkül fogantatott Szűzanyának: Isten szent lakóhelyének, elhelyezte ezt a táblát a templom szegletkövébe gróf Nádasdy Ferenc és Eszterházy Júlia Anna 1651. július 2-án. Kegyelmes Püsky János kalocsai érsek, mint megyéspüspök által a Boldogasszony Szolgáinak (szervita atyák!) számára." A kegytemplom fölszentelésre 1659-ben került sor Széchenyi György püspök által. Idővel az uradalom herceg Eszterházyak kezére került, a templom pedig a világi papok gondozásába, mert a „szervita szerzetesek elfogytak". Ennek ellenére ma is csoportokban sereglenek ide a búcsús hívek mindenhonnan magyarok, osztrákok, horvátok, szlovákok. Nem győznek dicsekedni, hogy itt a Nagyhatalmú Szűznek közbenjárására mindenféle nyavalyáiktól megszabadulnak, rendkívüli kegyelmeket nyernek, bánatukban pedig vigasztalást. A búcsúnapokra, úgy mint Sarlós Boldogasszony és Kisboldogasszony ünnepére keresik föl a lorettomi kegyhelyet.