×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Fertőszentmiklós - Szerédi kápolna

kegyhely leírás, 2012.12.29. 09:53, szerző: Trueknight

Fertőszentmiklós

A kegyhely eredete: Szentmiklósból és Szerdahelyből olvadt össze a helység, maga a kegyhely a szerdahelyi részen áll. Nevezik szerdahelyi kegyszobornak is a Szűzanyát. Egy kőtömbből van kifaragva, a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja, ölében a keresztről levett Jézussal (Piéta). Bezerédi Veres Gergely annak idején az 1460-as években megvásárolta a szerdahelyi birtokot a Nádasdy családtól, és ott egy oszlopra fölállította a Fájdalmas Szűzanya szobrát. Pár évtized múlva azonban egy hatalmas vihar ledöntötte az építményt, és csodák csodája, a törmelék alatt sértetlenül megmaradt maga a Fájdalmas Szűzanya. Ez az esemény hívta föl rá a figyelmet, és ennek nyomán több imameghallgatás volt. így a Fertő-vidék legkedveltebb kegyhelyévé vált.

1903-ban a búcsús hívek adományából szép kápolna épült, és benne egy ideig a főoltár magasában, hat méternyire volt látható a Madonna. A második világháború után 1945-től még inkább föllendült a zarándokélet itt, de sajnos jó ideig a híveknek a szentmise alatt az autópályán kellett állniuk, nem lévén a búcsús csoportok számára megfelelő hely. Ezért 1974-ben átrendezték a követelményeknek megfelelően a kegykápolnát és annak környékét is. A kápolna háta mögött új kaput nyitottak és egy tágas misézőteraszt építettek. Folytatólagosan pedig az itt lévő erdőt a zarándoktömeg befogadására alkalmas tágas ligetté alakították át. Innen aztán sok ezernyi zarándok kísérheti figyelemmel az istentiszteleteket.

A túl magasan lévő kegyszobor is lejjebb került, mintegy másfél méternyi művészi talapzatot kapott a Szűzanya. 1980-ban ünnepelték a kegykápolna 500 éves jubileumát, mely alkalomra kb. tizenötezer zarándok gyűlt össze. Még Ausztriából és a Felvidék határmenti községeiből is jöttek Fertőszentmiklósra búcsút járni. A megyés püspök ekkor áldotta meg a kívül-belül megújított kegykápolnát, az új díszparkot és a műmárvány domborművű kereszt utat. Ennek külön érdekessége, hogy az egyes stációkat nem aprólékos részletezéssel formázza meg, hanem egy-egy arcot emberközelbe hoz, és mintegy szembesíti a szemlélővel, az embert az emberrel. A kegykápolna búcsúja Fájdalmas Szűzanya ünnepével, szeptember 15-tel kapcsolatos.