×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Görögkatolikus Szentföldi zarándoklat

Időpontja: 2020.10.30. 07:32 - 11.05. 21:00
, 2020.02.12. 10:32, szerző: sodi

Jeruzsálem

Bibliai tájakon Jézus lába nyomán

Időpont: 2020. október 30 – november 5. (7 nap / 6 éjszaka)

Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal, légkondicionált autóbusszal, lelki és idegenvezetővel

Szállás: középkategóriájú szállodákban (3 éj Jeruzsálemben és 3 éj Tiberiasban, 2 ágyas fürdőszobás szobákban)

Ellátás: félpanzió

Program:
1. nap: Találkozás a budapesti repülőtéren, utazás a 10:45-kor induló menetrend szerinti járattal Tel-Avivba, majd transzfer Jeruzsálembe. Szentföldi zarándoklatunkat a keresztény világ legfontosabb szent helyén, a Szent Sír bazilikában kezdjük. A templomban találjuk Jézus Krisztus kereszthalálának helyszínét, a Golgotát, és feltámadásának tanúbizonyságát, az üres Szent Sírt. Az Angyal kápolnán keresztül a sírkamrába lépve minden zarándok számára megrendítő lelki élmény azon a helyen lenni, ahol Jézus feltámadásával legyőzte a halált. Szállás és vacsora Nyugat-Jeruzsálemben (3 éj), majd este bemutatkozó beszélgetés során megismerkedünk egymással.
2. nap: Zarándoklatunk egyik csúcspontjaként az egész napot a Szent Városban, Jeruzsálemben töltjük. Az óvárosba a Szent István-kapun keresztül érkezünk meg, majd a keresztesek idejében épült Szent Anna templomot keressük fel. A hagyomány úgy tartja, hogy az altemplomban található Joachim és Anna lakhelye, valamint Mária születési helye. A templom szomszédságában a Bethesda fürdő maradványait találjuk, ahol Jézus meggyógyított egy embert a 38 év óta tartó betegségéből (Jn 5, 2-9). Továbbindulva a Via Dolorosán folytatódik zarándoklatunk. Krisztus keresztútjáról való emelkedésünket a Megostorozás kápolnájánál kezdjük, majd Szent Liturgián veszünk részt az Ítélet és a Kereszt felvétele kápolnában. Innen a föld alá ereszkedve a Lithostrotoshoz érünk, mely annak a kövezett udvarnak a része, ahol Jézus megostorozása és kigúnyolása történt. Az Ecce Homo boltív alatt átsétálva betérünk az Ecce Homo bazilikába, majd elhaladunk az egykori Osztrák-Magyar Vendégház mellett. A nyüzsgő és zsúfolt bazáron át a Via Dolorosán eljutunk egészen a Szent Sír bazilikáig. A bazárban eltöltött szabadidő után a Siratófal érintésével folytatjuk zarándoklatunkat a Sion-hegyre. Itt találjuk a Mária elszenderülése templomot, mely azon a helyen áll, ahol Szűz Mária földi élete utolsó éveit töltötte. Innen az 1300-as években újjáépített gótikus emeleti terembe, az Utolsó Vacsora termébe megyünk, mely több fontos esemény helyszíne volt. Dávid király sírjának felkeresése után napunk utolsó állomása a Kaifás főpap házának helyén álló Szent Péter bűnbánata templom lesz, ahol Péter háromszor megtagadta Jézust.
3. nap: A délelőttöt az Olajfák hegyén töltjük. Elsőként a Mi Atyánk templomot keressük fel, ahol Jézus az imádságot tanította (Lk 11, 1-4). A hegyoldalon leereszkedve, miközben Jeruzsálem lélegzetelállító panorámája tárul elénk, a Dominus Flevit templomhoz érkezünk. A hatalmas könnycseppet megformáló kápolna arról a jelenetről emlékezik meg, amikor Jézus megsiratta Jeruzsálemet (Lk 19, 41-44). A völgybe érve a Getszemáni-kert és a Nemzetek temploma lesz következő állomásunk. Nagycsütörtök estéjének egyik helyszínén felidézzük Jézus imáját és vérrel verejtékezését (Mt 26, 36-46), majd a közeli Elárulás Barlangjában Júdás árulását (Mt 26, 47-56). A délutánt Betlehemben töltjük. Itteni programunkat a világ egyik legrégebbi templomában, a Születés Bazilikában kezdjük. A főoltár alatt találjuk a Születés Barlangját, melyben egy ezüst csillag jelzi Jézus megszületésének helyét (Lk 2, 1-7). Innen a Pásztorok Mezejére visz utunk, ahol az Úr Angyala a pásztorok tudtára adta a Megváltó megszületését (Lk 2, 8-20). Napjainkban itt a pásztorok sátrát megformázó Gloria in Excelsis Deo kápolna áll. Szent Liturgia, majd visszautazás Jeruzsálembe.
4. nap: Napunkat a Júdeai sivatagban, a Megkísértés hegyén kezdjük. Jézus negyvennapos böjtjének a helyszínén (Mt 4, 1-11) szabadtéri Szent Liturgián veszünk részt, majd Qumránba utazunk. Az egykori esszénus településen bukkantak rá a holt-tengeri tekercsekre, melyek a legrégebbi szentírási kéziratok. Kora délután megmártózhatunk a Holt-tengerben, mely egyedülálló élményt jelent, hiszen sós vize annyira sűrű, hogy az emberi test lebeg a felszínén. Zarándokutunk a Jordán partjára, Jézus megkeresztelkedésének helyére vezet (Mt 3, 13-17). Innen a Jordán völgyén keresztül a galileai Tiberiasba utazunk (3 éj).
5. nap: Egész napunkat a Genezáreti-tó vidékén töltjük, ahol Jézus életének több fontos eseménye történt. Elsőként, ahogy egykor Jézus, mi is bárkába szállunk. Egy csendes órát töltünk a Genezáreti-tavon, mely során Szent Liturgián veszünk részt, valamint felidézzük a vihar lecsendesítését (Mt 8, 23-27) és Jézus vízen járását (Mt 14, 22-33). Innen Mária Magdolna városába, Magdalába, majd a Nyolc Boldogság hegyére megyünk, ahol Jézus a hegyi beszédet mondta (Mt 5, 1-12). A nyolcszög alakú Boldogságok templománál elidőzve elmélkedünk a boldogságok üzenetéről, és – a tóra nyíló nagyszerű kilátást szemlélve – elcsendesülünk. Zarándoklatunk „Jézus városában”, Kafarnaumban folytatódik. Az egykori jelentős kereskedelmi városban laktak Péter, András, Jakab és János apostolok, és itt hívta meg Jézus apostolnak a vámnál ülő Mátét. Miután Jézus elhagyta Názáretet, ide érkezett, itt prédikált a legtöbbet, és itt vitte végbe a legtöbb csodát. Ellátogatunk Péter házának romjaihoz, amelyben Jézus is lakott, valamint felkeressük annak a zsinagógának a romjait, mely azon zsinagóga helyén áll, amelyben Jézus szombatonként tanított (Lk, 4, 31; Jn 6, 49-59). Innen a tó partján álló Primátus kápolnához megyünk, mely Krisztus asztala fölé épült. Feltámadása után Jézus itt volt együtt tanítványaival, és itt tette Pétert nyája első főpásztorává (Jn 21, 1-17). Napunk Tabghán ér véget, ahol az Eucharisztia előképeként a kenyér- és halszaporítás történt (Lk 9, 10-17). Az itt álló templom oltára alatt azt a követ láthatjuk, amelyre Jézus az öt kenyeret és a két halat helyezte.
6. nap: Napunkat Kánában, Jézus első csodájának helyszínén kezdjük, ahol a menyegzőn a vizet borrá változtatta (Jn 2, 1-11). A Szent Liturgiában a velünk zarándokló házaspárok megújíthatják házassági fogadalmukat. Zarándoklatunk következő állomása Názáret, Jézus otthona lesz. Az Angyali Üdvözlet bazilika altemplomában találjuk Mária barlangházát, ahol Gábriel angyal Mária tudtára adta az Ige megtestesülésének örömhírét (Lk 1, 26-38). Csendes ima után a modern felsőtemplomba látogatunk, majd a szomszédos Szent József templomot keressük fel. A hagyomány szerint a templom alatti kriptában található a Szent Család háza, ahol Jézus életének 33 évéből harmincat töltött csendes, egyszerű munkával. Szabadprogram után a város fölé magasodó Letaszítás hegyére indulunk, ahová a názáretiek Jézust vitték a zsinagógai tanítása után (Lk 4, 16-30). Zarándokutunk innen a Tábor-hegyre vezet, mely Jézus színeváltozásának színhelye (Lk 9, 28-36).
7. nap: Először Illés próféta áldozatának helyszínére, a Kármel-hegyre vezet zarándokutunk. Az itt álló karmelita kápolnában hálaadó Szent Liturgiát mutat be lelkivezetőnk, megköszönve az elmúlt egy hét Krisztusi útját. Innen Tel-Aviv óvárosába, Jaffába (a bibliai Joppéba) utazunk, ahol Péter apostol egy látomás következtében felismerte, hogy az Evangélium a pogányoknak is szól (Apcsel 10). Szentföldi zarándoklatunk Tel-Avivban ér véget. Szabadprogram a tengerparti sétányon, majd transzfer a repülőtérre. Hazautazás a 17:10 órakor induló menetrend szerinti repülőjárattal, érkezés Budapestre 19:40 órakor.

Részvételi díj: 284.900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást menetrend szerinti repülőjárattal Tel-Avivba és vissza Budapestre (1 db 8 kg-os kézipoggyásszal és 1 db 23 kg-os poggyásszal), a helyi autóbuszos közlekedés árát, a szállást 6 éjszakára félpanziós ellátással (reggeli és vacsora), a csoportkísérést (Budapesttől Budapestig) és a helyi idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (59.000 Ft/fő), továbbá a belépőjegyeket és a szervízdíjakat (170 USD/fő).
Egyágyas felár: 150.000 Ft Fontos!
Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig, azaz 2021 májusáig érvényesnek kell lennie!
Biztosítás: A részvételi díj nem tartalmazza a Baleset- Betegség- és Poggyász biztosítást, melynek megkötése kötelező! A kombinált útlemondási és utasbiztosítás megkötése ajánlott, mely a jelentkezéstől az utazás megkezdéséig is biztosítja a résztvevőt.
Útjainkhoz az Európai Utazási Biztosító biztosításait ajánljuk:

  • EUB Air Top csoportos utasbiztosítás költsége: 5.005 Ft/fő
  • EUB kombinált útlemondási és Air Top utasbiztosítás költsége: 16.400 Ft/fő

Hasznos információk:

  • Zarándoklatunk úti célja, a Szentföld, biztonságos! Az Izraeli Hatóságok mindent megtesznek a szent helyek és a zarándokok biztonsága érdekében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Izraeli Statisztikai Hivatal által kiadott adatok, mely alapján az elmúlt években több mint duplájára nőtt a Szentföldre zarándoklók száma. Zavargások és kisebb terrortámadások a szent helyektől elszigetelten ugyan voltak (elsősorban a Gázai övezetben és környékén), de a belbiztonsági szolgálatok jó működése garancia arra, hogy megelőzzék azokat. Ugyanezt támasztja alá, hogy partner utazási irodánk tapasztalata is, hiszen az elmúlt években számos sikeres és lelkiekben gazdag szentföldi zarándokutat szerveztek és kísértek.
  • Szentföldi zarándoklatunk programjának összeállításakor maximálisan szem előtt tartottuk és tartjuk a biztonságot, ezért a nyugodt Nyugat-Jeruzsálemben és a csendes Tiberiasban szállunk meg.
  • A zarándoklat teljes ideje alatt a VIA SACRA utaskísérője kíséri a csoportot – a helyi magyar idegenvezető és a lelkivezető mellett. Munkatársaink rendelkeznek helyismerettel és nyelvtudással, és bármikor bizalommal lehet hozzájuk fordulni.
  • Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig, azaz 2021 májusáig érvényesnek kell lennie!
  • Az időjárás októberben és novemberben meleg, napközben átlagosan 25-30 fok van.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 30. (a szabad helyek függvényében).

Jelentkezés: ITT

Zarándoklatunk a Mária Út Egyesület és a Via Sacra utazási iroda szervezésében, a Mária Rádió támogatásával valósul meg.

További információ: Perczel Éva +36-30-165-45-36 és Molnár Anikó +36-30-171-93-77

2020.10.30. 07:32 - 11.05. 21:00