Zarándokok nyomában

Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában

Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben című projekt térségi nyitórendezvényét tartották Hegykőn a Fertő-táj Világörökség Egyesület szervezésében. A 2010. november 13-án megrendezett nyitórendezvényen Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő, a Fertő-táj Világörökség Egyesület elnöke köszöntötte a meghívott polgármestereket, plébánosokat és zarándokokat.

A köszöntő után a hegykői iskolások Márton napi műsora következett, majd Dr. Reisner Ferenc osztotta meg gondolatait, A zarándoklat renenszánsza - címmel. Kiemelte, hogy a mai korunkban ismét nagy igény van a zarándoklatra, melyben az elmélyülést, az Istennel való kapcsolatot keresik az emberek, úgy mint korábbi válságos korokban, pl. a római birodalom bukása idején. Ez egy jelzés a politikusoknak, de egyben lehetőség is. Ezek után került sor a Mária út és térségi zarándokút bemutatására. A térségi zarándokút, mely a Mária út része is, összeköti a térség nagy kegyhelyeit, Boldogasszonytól (Frauenkirchen), Kópházán át, a sopronbánfalvi pálos templomig, hogy aztán folytatódjon Ausztriában egészen Mariazell-ig. A projekt az útvonal kitáblázásán túl kiadványokat, hálózatfejlesztést és rendezvényeket foglal magába. Cél, hogy a zarándokturizmus fellendülését kihasználva, minél több vendég keresse fel a Fertő-táj megszentelt helyeit.

Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában - Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben

Előzmények

Kelet - Ausztriában több hagyományos zarándok útvonal kitáblázására, turisztikai és spirituális termékké fejlesztésére is sor került az elmúlt években. Ezek közül egyesek határon átnyúló módon az INTERREG IIIA program támogatásával valósult meg, mint például a Bécset Máriacellel összekötő Via Sacra, vagy a szlovén – stájer - karintiai határtérséget átszelő Hemma út, illetve Burgenlandban a "Zarándokok és búcsújárók nyomában" című projekt, ami lehetővé tette az útvonal kijelölést és kitáblázást a hagyományos zarándokútvonalakon valamint búcsújáró helyeken, mint Boldogasszony (Frauenkirchen), Loretto vagy a Rozália kápolna.

Ausztriában ezen fejlesztéseknél megpróbáltak egyensúlyt tartanai a spirituális, szakrális, vallási elemek és szempontok és a turisztikai, marketing súlypontok között. Ez azért fontos mert az újonnan létrejövő kínálattal mind a "puritán" zarándokok "igényeit" ki kell elégíteni, illetve a nem kimondottan zarándok célzattal úton levők, kirándulók elvárásaira is figyelemmel kell lenni. A Via Sacra zarándokút projektgazdái 2007-ben keresték meg a magyar partnereket, hogy közösen tegyenek lépéseket az osztrák-magyar határtérségben évszázadokon át használt hagyományos zarándokutak újra élesztésére. Az első találkozóra 2007. május 18-án Sopronban a Bencés Ház Káptalan termében került sor, ahol a Nyugat-Dunántúli régió búcsújáró helyei (Celldömölk, Vasvár) zarándok csoportjai (Kópháza, Kőszeg, Lukácsháza, Szentgotthárd) és turisztikai szakemberei találkoztak az alsó-ausztriai, stájer és burgenlandi kollégákkal, akik bemutatták az előzőekben bemutatott osztrák projekteket. Az első lépéseket követően - ahol egyértelművé vált a résztvevők együttműködési szándéka - az Osztrák Szövetségi Gazdasági Minisztérium anyagi támogatásával 2008 tavaszán megindult egy osztrák-magyar határon átnyúló a határtérség egészét átfogó zarándok projekt előkészítési munkája. A térségi érintetteken kívül csatlakozott a munkához a Mária Út Egyesület, akik a Csíksomlyótól Máriacellig tartó zarándokút kiépítését kívánják hosszú távon megvalósítani, s ebben a folyamatban fontos szerepet játszana az ausztriai és nyugat-dunántúli szakasz pilóta akcióként való megvalósítása. A pályázat 2009 áprilisában került benyújtásra, amiről a program közös monitoring bizottsága 2009 júniusában hozott támogató nyilatkozatot.

 

A PROJEKT FŐBB PARAMÉTEREI

Projekt időbeli keretei

2010 - 2012

Projektpartnerek Ausztriában

Regionalmanagement Burgenland (vezető partner)

- felelős a projektmenedzsmentért Niederösterreich Werbung

- felelős a marketing tevékenységek koordinációjáért Jacobswege Österreich

- felelős a nemzetközi hálózatépítésért Regionalmanagement NÖ-Mitte- felelős a termékfejlesztésért Magyarországon

- Vas Megyei Önkormányzati Hivatal- felelős az útvonal kijelölésért, kiépítésért, magyar oldali koordinációért

- Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás - felelős a magyar oldalon a nemzetközi hálózatépítési feladatokért valamint a termékfejlesztésért és kínálatbővítésért

Tervezett útvonal

A magyar oldalon két részre bontható a tervezett útvonal: - Vas megyében a Mária út főútvonalával megegyezően az országhatártól Kőszeg - Sárvár - Celldömölk, valamint a Mária út leágazásaként a Celldömölk - Vasvár - Körmend szakasz kerülne kijelölésre. Innen pedig a Szent Márton (Via Sancti Martini) út már meglévő szakaszai jelentenék a visszakötést Szombathelyen keresztül Kőszegre, ami a megyén belül egy zarándok körutat adna ki (Vasi szív.). Ez megközelítően 200 km hosszú útszakaszt jelent. - a Sopron-Fertőd kistérségben a zarándok útvonalakat és búcsújáró helyeket tekintve az útvonal a következő településeket érintené: Sopron (Soproni hg.) - Harka - Kópháza - Nagycenk - (Fertőboz) - Hidegség - Fertőhomok - Hegykő - Fertőszéplak - Fertőd - Sarród - Fertőújlak. Ez az útvonal az Urak asztalánál a határt átlépve Rozália kápolnánál csatlakozna a Burgenlandi Máriacell úthoz, észak-keleten pedig a Fertőzugon áthaladva Boldogasszonynál a Neusiedler See/Fertő zarándok úthoz. Ez a szakasz megközelítőleg 40 km hosszú. (Lásd még csatolt átnézeti térképen) Projekttevékenységek munkacsomagonként

(MCS) MCS 1 - Projektmenedzsment A projekt átfogó koordinációja.

MCS 2 - Hálózatépítés és koordináció Az osztrák-magyar határtérségben kiépülő zarándok útvonalak hálózattá szervezése, kapcsolódás európai zarándokutak rendszeréhez. Ausztriában már működő országos és határon átnyúló zarándokút hálózaton keresztül egy közép-európai termék, kínálat részévé válik a magyar szakasz is.

MCS 3 - Útvonal kijelölés, átfogó irányító rendszerek kialakítása útvonal kijelölés, kitáblázás, információs pontok, - táblák többféle méretben, utak fenntartása

MCS 4 - Kínálat- és termékfejlesztés A zarándokútvonal kisebb területi egységein (pl. kistérség) a zarándokok, turisták által igénybevett szolgáltatások (szállás, étkezés, "spirituális szolgáltatások", rendezvények, szabadidős kínálat) felmérése, rendszerezése és az érintett szereplőkkel (önkormányzat, egyházközség, civil szervezetek, idegenforgalmi-, gasztronómia szolgáltatók) egységes kínálattá fejlesztése, közös programok, tematikus rendezvények kialakítása.

MCS 5 - Marketing, értékesítés közös kiadványok, útikönyv, térkép, hirdetések írott és képi médiában, kiállításokon részvétel, honlap stb. A Fertő-táj Világörökség Egyesület 2010. augusztusban kezdett hozzá a megvalósításhoz, ezúton várjuk olyan elkötelezett vállalkozók jelentkezését, akik a vallási turizmushoz, valamilyen módon kapcsolódni szeretnének.


×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.