×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.

amp templates

Máriagyűd

Bemutatás

A Pécsi Egyházmegye területén található Máriagyűdi Kegyhely hosszú évszázadok óta ad vigasztalást a testi-lelki gyógyulásra váró zarándokoknak, akik évről évre hitük kifejezéseként látogatnak el a Szűzanya lábához, s közbenjárását kérve adnak hálát Isten oltalmáért. Eleink a súlyos terheket hozó nehéz időkben a kegyhely csodájából merítettek erőt és hitet. Az évszázadok során a ferences rend gondoskodása, később az egyházmegyés papok odaadó szolgálata megőrizte ezt a gazdag ajándékot. A közösségi ünnepek, búcsúk, imaalkalmak ma is hirdetik ezt az örök életet hordozó reményt, melynek örökösei vagyunk.

A mai templom helyén annak idején egy 14. századi, egyhajós templom állt. A hajó keleti felét jelenleg a szentély őrzi, immár megnagyobbított apszissal. A nyugati felét 1739-ben elbontották, és kiszélesítették a templomhajót, melyet két déli tájolású toronnyal, új kapuval és egy-egy oldalkápolnával láttak el. A szentély déli záródásánál nyílik a középkori bejárat fakapuja, amelyet különleges alkalmakkor még ma is használnak. A kibővített templom 37 méter hosszú, 22 méter magas és 14 méter széles, mintegy 820 fő befogadására alkalmas. Titulus ünnepét július 2-án, Sarlós Boldogasszonykor tartják. A szentélyhez kapcsolódik dél felől az 1742-ben hozzáépített Szent Mihály-kápolna, melyet Griller Mihály uradalmi tiszt építtetett hálából, hogy családjával együtt megmenekült a pestistől. Ebben a kápolnában egy boltíves mélyedés található, amely a hagyomány szerint a Szent István-kori első kápolna maradványa. A templomhajóban mindmáig megtalálhatók a 18. századi barokk padok és oltárok a ferences fafaragó-műhely munkáját dicsérve. Lehetőség van zarándokcsoportoknak a szentmise megünneplésére a Bazilikában saját lelki vezetőjükkel vagy előzetes egyeztetés után, minimum 30 fő esetén a kegyhely plébánosával (bejelentkezés a +36 30 349 1065 telefonszámon).

Elérhetőség

45.878150, 18.273332

7818 Máriagyűd, Vujicsics T. u. 66.

Siklós-Máriagyűd Pécstől délre, az 58-as számú úton haladva, 25 km-re fekszik. A Kegytemplom a Tenkes-hegy lábánál található, melyet a siklósi útról messziről jól látni mindkét irányból.

Tudnivalók
Nyitvatartás

Nyáron reggel 08 órától sötétedésig, legkésőbb 20 óráig.
Télen reggel 08.00 - 17.30.

Belépő

Ingyenes

Miserend
Programok

Június 3-4. Szombat Pünkösd főbúcsú – a cigányok részvételével
Június 24-25. Szo-V A Bazilika-cím elnyerésének évfordulója, Péter-Pál búcsú, 5. Motoros Zarándoklat
Augusztus 12-13. Szo-V Nagyboldogasszony főbúcsú, a Pécsi Egyházmegye zarándoklata
Szeptember 8-10. P-V Kisboldogasszony főbúcsú – Németek búcsúja

Térkép