Csehimindszent várja a nemzet zarándokait...

Időpontja: 2017.03.25. 07:00 - 26. 18:00
, szerző: reka

csoport

2017. március 25-26. (szombat-vasárnap)
Lelkivezető: Kovács Gergely, a Mindszenthy bíboros szentté avatási eljárásának vice-posztulátora 

Tisztelgés és emlékezés Mindszenty József bíboros hercegprímás születése alkalmából szülőfalujában Kovács Gergely szentté avatási vice-posztulátor részvételével.

Ára: 15.990 Ft 
Ár tartalmazza: utazás, szállás, étkezés utazás, szállás, étkezés 

Útovonal: Bérbaltavár-Csehimindszent- Sümegcsehi-Sümeg

Csehimindszent felé közeledve megállunk a fiatalon elhunyt kiváló költő, prózaíró Nagy Gáspár emlékházában, Bérbaltaváron.

„művészete és emberi tartása a tisztesség, bátorság, tehetség egymást erősítő példája volt a magyar irodalomban, versei a rendszerváltás szellemi előkészítőinek tekinthetők”

A „Magyarok Lelkiismeretének” szülőföldjére érkezve, Fukszberger Imre polgármester úr és Déri Péter plébános atya vezetésével megnézzük a Mindszenty emlékházat, a Mindenszentek templomot, a körülötte épült különleges keresztutat és kilátogatunk a szülői sírhoz. Másnap Sümegen Barsi Balázs atya szavaival töltekezünk a 10 órai szentmisén majd Sümegcsehi sajátságos világával ismerkedünk meg.

Mindszenty bíboros példamutató életútja és el nem évülő tettei arra köteleznek bennünket, hogy példaképpé állítsuk a jövő nemzedéke elé. Ehhez pedig emlékezésre van szükség, induljunk hát együtt…

 

További információk és jelentkezés: Deák Andrea + 36 30 494 19 47, deak.andrea@mariaut.hu

2017.03.25. 07:00 - 26. 18:00

Útvonal adatok:
Nem tölthető le útvonal.