Önkénteseink


A Mária Út hálózata nem létezhetne az utat a fizikai és a lelki térben életben tartó önkéntesek nélkül.

Az önkéntesek szolgálata járul hozzá az út fejlődéséhez és növekvő népszerűségéhez is.
Ezúton hála és köszönet illeti őket, hogy értékes idejüket nem kímélve áldozatokat hoznak a zarándoklásért.

Önkéntes szolgálat területei.

1. Új útvonlak kialakítása:
Önkéntesek -elhívása alapján- keresik meg egyesületünket, hogy településüket (mely valamely okból kötődík a búcsújárás hagyományához, és Máriához) kapcsolajuk a Mária Út hálozatába. Az új útvonal fizikai és lelki intergrálása nagy feladatot ró a helyi önkéntesekre.
2. Út karbantartása:
A jelzések állapotának figyelése, újak festése és a régiek felújítása, az út járhatóságának fenntartása, az érinett kegytárgyak állagmegóvása. Mindez olyan feladat, mely hozzájárul a Mária Út használhatóságához. 
3. Zarándoklatok vezetése:
Önkénteseink gyalogos, kerékpáros, futó, lovas, és evezős zarándoklatokat szerveznek a Mária Úton, melyekre bárki csatlakozását örömmel veszik.
4. Nagy rendezvények a Mária Úton:
Minden évben több nemzetközi nagy rendezvénynek ad helyszínt a Mária Út. A Mária Maraton (futó és kerékpáros zarándoklat), az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap, és a 40 napos csíksomylói zarándoklat elképzelhetetelen és megvalósíthatatlan az önkéntesek segítsége nélkül. 

5. Zarándoklás és búcsújárás hagyományának élővé tétele.

Személyes példamutatásuk és emberi nagyságuk példázza a mai világ emberének, hogy mit adhat egy zarándoklat, és mennyiben segítheti az élet helyes megélését, ha a Mária Út önkénteseinek közösségéhez tartozhat valaki.

Önkénteseink és szolgálatuk tiszteletére szeretnénk személyes tanuságtételükkel köszönetet mondani. Kérjük Isten szeretetét és kegyelmét életetekre!


×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.