Türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony templom

templom, 2017.01.09. 10:07

Türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony templom

Türje Sümegtől 15km-re nyugatra, a Zalaegerszegre vezető úton található. A Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom mai képét két korszak határozza meg. Az egyik a XIII.század, amikor alapítják, a másik a XVIII.század, amikor a török korban károsodott épületet barokk stílusban helyreállítják és a déli oldala mellé kolostorépületet emelnek.

A három hajóból álló templomtér megőrizte a XIII.század jellegét, szerkezeti és díszítő elemeit. Az egykori premontrei prépostságot az 1220-as években a Türje nembeli Dénes alapította családi monostoraként. A templom gazdag faragványai, boltozata, pillérei a későromantika és a korai gótika jegyeit viselik magukon. Ez a stílus az 1220-as évektől Buda környékén és a királynői székhely, Veszprém építkezéseinél uralkodik. A templom középkori díszítéséről a déli mellékhajó XIV.század első felére datálható Szent László-legenda falciklusa és az 1487-es évszámmal jelzett gótikus szentségtartó tanúskodik. A XVIII.században készültek Dorffmaiter István 1761-64 között festett falképei. Az együttes mai arculatát Lux Kálmán 1920-21-ben végzett restaurálása határozza meg.


×

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósul az „A Mária Út önkéntes hálózatának kiépítése, fejlesztése és motivációs formáinak tervezése” című projekt keretein belül egy olyan know-how fejlesztés és tesztelés, amely révén lehetőségünk adódik nagyobb földrajzi és életkorbeli spektrumban önkénteseket bevonni, felkészíteni őket a kulturális értékekre alapozott programok egyedi önkéntes tevékenységére. Létrejön egy komplex motivációs módszertan, valamint a megvalósítás 3 évében annak alkalmazása és finomhangolása. A módszertan alapján hosszútávon az önkéntesség bevezetése, újraélesztése, működtetése, fenntartása, helyi értékek bevonása valósul meg. Ennek eredménye az erős társadalmasító hatás, a közösség kohéziós és kulturális értékeinek erősítése és átadása a következő generációnak. A projekt elemeként rendezvények, képzések, workshopok, kompetencia-térkép, kiadványok és egyéb eszközök megrendezése és beszerzése valósul meg.
A projekt támogatásának összege 25 Millió Forint, amely 100% intenzitású. A projekt megvalósítása 2017. április 1-jén kezdődött meg. A projekt zárására 2020. március 31-én kerül sor. A projekt az „EFOP-1.3.5-16-2016-00973” azonosítószámú támogatási szerződés keretében valósul meg.